Home

Achtergrond

Wijziging Besluit glastuinbouw definitief

De wijzigingen van het Besluit glastuinbouw, die al in december 2004 waren aangekondigd, zijn onlangs definitief gepubliceerd. Vergeleken met het oude besluit zijn een aantal wijzingen doorgevoerd, waaronder het niet meer vergunningplichtig zijn van vloeibare meststoffen in bovengrondse tanks volgens de Wet Milieubeheer en eisen aan assimilatieverlichting.

Op 1 april 2002 is het Besluit glastuinbouw in werking getreden. Enkele verschrijvingen en onjuistheden in het besluit moesten echter worden gecorrigeerd. Daarnaast heeft de Stuurgroep Glastuinbouw en Milieu (GLAMI) de Staatssecretaris verzocht een aantal aanpassingen in het besluit aan te brengen. Ook zijn recente inzichten ten aanzien van het bodembeschermingbeleid in het besluit verwerkt.

Enkele andere aanpassingen zijn: de verplichte inschakeling van een erkende deskundige voor het inleveren van de jaarreportage uit bijlage 1, grotere stookinstallaties dienen voortaan ook op veilig functioneren te worden gecontroleerd en ten aanzien van assimilatiebelichting is het voorschrift met betrekking op bovenafscherming gewijzigd.
Wat dat laatste betreft bestaat het streven dat na 2008 geen lichtemissie zal plaatsvinden. Daaruit vooruitlopend is bepaald dat geen emissie vanuit de bovenzijde van het kasdek plaatsvindt van 20.00 tot 24.00 uur, tussen 1 september en 1 mei. Hiervan mag worden afgeweken als de bovenzijde van de permanente opstand waarin assimilatiebelichting wordt toegepast vanaf zonsondergang tot zonsopgang op een zodanige wijze wordt afgeschermd dat de lichtuitstraling met ten minste 85 procent en ten hoogste 95 procent wordt gereduceerd.

Meer informatie Wijzigingen in het Staatsblad

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.