Home

Achtergrond

Omgevingsvergunning in 2008

De omgevingsvergunning kan uiterlijk in 2008 in werking treden. De omgevingsvergunning vervangt circa 25 vergunningen, wat de aanvraag gemakkelijker en sneller maakt. In het voorstel waar de ministerraad vorige week mee heeft ingestemd staat dat een vergunning in principe binnen 8 weken verleend moet zijn. Dit kan eenmalig worden verlengd met 6 weken.

De omgevingsvergunning gaat uit van een fatale termijn: als na de 8 of 14 weken geen besluit is genomen moet de gemeente de vergunning verlenen. Er is wel een uitzondering: voor complexe aanvragen is de termijn 6 maanden die eenmalig nog met 6 weken is te verlengen. Hierbij is er geen fatale termijn.

De omgevingsvergunning bevat allerlei aparte vergunningen, zoals de milieuvergunning, bouwvergunning en sloopvergunning. Ook vergunningsstelsels uit gemeentelijk en provinciale verordeningen vallen eronder. Omdat water een aangelegenheid is van de waterschappen komt daarvoor een aparte watervergunning. Wel is deze watervergunning gelijktijdig met de omgevingsvergunning aan te vragen.
Circa 95 procent van de omgevingsvergunningen zullen op gemeentelijk niveau blijven worden verleend. In een beperkt aantal gevallen zal de omgevingsvergunning op provinciaal niveau worden verleend. Dat betreft met name gevallen waarin nu een milieuvergunning op provinciaal niveau nodig is. In dat geval is de provincie het bevoegd gezag. De gemeente krijgt dan de bevoegdheid om advies uit te brengen.

Meer informatie Informatiesite van VROM

Meer informatie Kennisplein omgevingsvergunning

Meer informatie Antwoorden op veel gestelde vragen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.