Home

Achtergrond

Nieuwe ammoniakeisen voor veehouderijen per 2010

De meeste varkens-, rundvee- en pluimveebedrijven moeten in 2010 hun stallen dusdanig hebben aangepast dat de ammoniakuitstoot flink wordt beperkt. Bestaande veehouderijen die vallen onder de IPPC-richtlijn moeten al in 2007 voldoen aan de nieuwe eisen. Daarmee wil het kabinet voorkomen dat het voor Nederland geldende ammoniakplafond voor 2010 wordt overschreden.

Dat blijkt uit het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij dat vorige week in het Staatsblad is gepubliceerd. Het besluit heeft tot gevolg dat huisvestingsystemen die straks vanwege hun hoge ammoniakemissie niet aan de nieuwe normen voldoen, niet meer toegepast mogen worden. Staatssecretaris Van Geel (Milieu) noemt de emissie-eisen in een toelichting bij het besluit ‘technisch mogelijk en economisch haalbaar’.

Het besluit is van toepassing op alle vergunningsplichtige veehouderijen. Voor ondernemingen die vallen onder de IPPC-richtlijn geldt echter een strengere overgangstermijn. Zij moeten op 30 oktober 2007 aan zowel de richtlijn als de nieuwe eisen voldoen. Toch heeft het kabinet voor een aantal IPPC-bedrijven de overgangstermijn verlengd. Veehouderijen met opfokhennen, vleeskuikenouderdieren of vleeskuikens hoeven pas in 2010 hun stallen te hebben aangepast.

Voor de melkveehouderij geldt dat de benodigde emissie-reductie ook gerealiseerd mag worden door het toedienen van ander voer. Daarvoor zijn geen voorschriften opgenomen in het besluit, maar heeft het kabinet afspraken gemaakt met de sector. Het landelijk melkureumgetal mag in 2010 niet hoger zijn dan 20 milligram per 100 gram tankmelk.

Voor Groen-Labelstallen geldt een geen overgangstermijn. De meeste van dergelijke systemen voldoen al aan de maximale emissiewaarden. Oude stallen kunnen wel een hogere uitstoot hebben, maar aanpassing daarvan wordt niet verplicht gesteld.

Biologische bedrijven en houders van hobbydieren zijn uitgezonderd van de nieuwe regels. Kleine bedrijven en neventakken van grote ondernemingen hebben respijt tot 2013. Kleine bedrijven en neventakken van grote ondernemingen hebben respijt tot 2013. De kosten voor de sector worden geschat op 38 miljoen euro.

Wanneer het besluit in werking treedt, is nog niet bekend. Dat zal waarschijnlijk gebeuren op het moment dat ook de wijziging van deWet ammoniak en veehouderij van kracht is. En dat kan nog een aantal maanden op zich laten wachten.

Lees ook Regionale omstandigheden van invloed op best beschikbare technieken
Meer informatie Publicatie in het Staatsblad

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.