Home

Achtergrond

Meer glastuinders dan verwacht moeten deelnemen aan CO2-emissiehandel

Er zullen meer glastuinbouwbedrijven moeten meedoen met het Europese systeem voor CO2-emissierechten dan verwacht. Aanvankelijk werd gedacht dat het om twintig tuinders zou gaan, maar uit berekeningen van Glaskracht blijkt dat naar schatting zestig tot tachtig ondernemers uit de sector zullen deelnemen.

Dat meldt de organisatie in haar nieuwsbrief. Volgens Glaskracht heeft de sector lange tijd de regels voor emissierechten onjuist geïnterpreteerd. Alle bedrijven die een opgesteld vermogen van 20 megawatt thermisch of meer hebben, moeten vanaf 2008 deze rechten bezitten. Bij de warmtekrachtkoppeling (WKK) gaat om het dan om het ingaande verbrandingsvermogen en niet om het oorspronkelijk gedachte veel kleinere uitgangsvermogen.

Omdat veel tuinders een WKK-installatie bezitten, betekent dat volgens Glaskracht dat bedrijven met een glasoppervlakte van 6 hectare of meer onder het systeem vallen. Naar schatting zijn dat er tussen de zestig en tachtig. Omdat WKK in de toekomst een nog grotere rol gaat spelen in de energievoorziening, verwacht Glaskracht dat tussen 2007 en 2013 nog eens honderd tot tweehonderd glastuinders aan het indelingcriterium voldoen.

Voor de bedrijven die door de nieuwe interpretatie onder het CO2-emissiesysteem vallen, is het nu zaak zich zo snel mogelijk aan te melden. De uiterste inleverdatum van het aanvraagformulier bij SenterNovem is 31 januari. Ondernemers die dat niet doen maar wel verplicht zijn deel te nemen, krijgen straks geen emissierechten toebedeeld. Om de Wet milieubeheer niet te overtreden, moeten zij dan rechten aankopen.

Meer informatie Aanvraagformulier CO2-emissierechten

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.