Home

Achtergrond 152 x bekeken

Grondloze quotumtransacties vanaf april mogelijk

Veehouders mogen vanaf 1 april de melkproductie met 10 procent verhogen door quotum te kopen zonder grond. Ook zijn de regels voor melklease versoepeld.

Dat meldt het ministerie van LNV. Melkveehouders die over minder dan 20.000 kilo melkproductierechten per hectare beschikken, mogen zelfs met een grote percentage uitbreiden zonder grond aan te kopen. Dat kan totdat de grens van 20.000 kilo quotum per hectare is bereikt.

De hoofdregel dat melkquota alleen verkocht mag worden mét de koppeling aan grond blijft wel bestaan. Alleen onder voorwaarden mag hiervan worden afgeweken. Behalve de beperking van 10 procent geldt dat bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de nieuwe mogelijkheid gedurende drie heffingsperiodes geen quotum mogen verkopen.

Al in juni ging de Europese Commissie akkoord met het Nederlandse voorstel quotum te verhandelen zonder overdracht van grond. Het Productschap Zuivel en LTO hadden daarop aangedrongen. Aanvankelijk dacht die laatste partij dat bij ruim 90 procent van de quotumtransactie geen grond overgedragen hoefde te worden, maar dat vindt Brussel niet goed.

Vorige week kondigde Veerman nog een andere versoepeling voor melkveehouders aan. Vanaf deze heffingsperiode wordt de regel geschrapt dat maximaal 75.000 kilo per bedrijf mag worden geleased. Producenten mogen dus grotere hoeveelheden melkquotum tijdelijk overgedragen krijgen.

Lees ook Brussel in principe akkoord met ontkoppeling melk en grond
Lees ook Loskoppeling melkquotum en grond voor beperkt aantal transacties
Meer informatie Mededeling van LNV over de wijzigingen in melkquota

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.