Home

Achtergrond

DR publiceert sanctiebeleid Subsidieregeling Natuurbeheer

Dienst Regelingen (DR) heeft een overzicht gepubliceerd van het sanctiebeleid voor de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN). De brochure geeft aan welke maatregelen worden getroffen bij een bepaalde overtreding.

Deelnemers aan de subsidieregeling lopen bij het niet naleven van de voorwaarden de kans een sanctie opgelegd krijgen. Dat kan zijn in de vorm van het inhouden van het voorschot, het intrekken of wijzigen van de subsidieverlening, een lagere vaststelling van de subsidie of het intrekken of wijzigen van de subsidievaststelling. Welke straf wordt opgelegd, is afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding.

De zwaarste straf die een natuurbeheerder kan krijgen, is een korting van 100 procent. Dat betekent dat hij de volledige subsidie moet terugbetalen. Deze straf wordt opgelegd als hij de doelstelling van de regeling niet heeft gehaald, of zich de beheersvoorschriften heeft overtreden. DR kan nooit meer dan het uitgekeerde subsidiebedrag terugvragen. Er worden dus geen boetes opgelegd.

Meer informatie Brochure van Dienst Regelingen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.