Home

Achtergrond 243 x bekeken

Wijzigingen Limburgs reconstructieplan ter inzage

Vanaf vandaag (28 september) tot en met 8 november 2005 ligt het Ontwerp Wijziging Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg ter inzage. Het betreft een aantal wijzigingen van het in maart 2004 vastgestelde reconstructieplan. Iedereen wordt in de gelegenheid gebracht om zienswijzen over de inhoud van het Ontwerp bij de provincie Limburg in te dienen.

Door het oplossen van enkele knelpunten in het Reconstructieplan voor Noord- en Midden-Limburg wil de provincie meer ruimte bieden aan een aantal agrarische bedrijven die door het plan beperkt werden in hun mogelijkheden. Het gaat daarbij om aanpassing van de ‘zonering intensieve veehouderij’ voor bedrijven waarvan de bouwkavel op de grens van een zogeheten extensiveringsgebied en een verwevingsgebied ligt. Gedeputeerde Staten (GS)hebben ingestemd met de ontwerpwijzigingen en leggen die vanaf 28 september ter inzage voor de inspraak.

De wijzingen hebben betrekking op een aantal onderdelen van het reconstructieplan, te weten:

-wijziging zonering intensieve veehouderij voor ’doorsneden bouwkavels’;
-vervallen varkensvrije zones;
-vervallen operationeel doel locatieonderzoek lawaaisporten;
-wijziging POL-perspectief landbouwontwikkelingsgebied Tungelroy;
-correctie begrenzing kwaliteitsprofi el en beleidsregio Maasdal;
-wijziging operationeel doel wettelijke herverkaveling;
-wijziging uitvoering in relatie tot de Wet Inrichting Landelijk Gebied;
-wijziging verdeelsleutel operationele doelen waarvan rijksbijdrage is vervallen;
-wijziging verwevingsgebied glastuinbouwgebied Californië;
-wijziging bepaling vormverandering bouwkavels extensiveringsgebieden;
-wijziging doelen regionale waterberging;
-vervallen Uitwerkingsplan extensivering melkveehouderij.

Meer informatie Wijzigingen reconstructieplan

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.