Home

Achtergrond 256 x bekeken

Veerman doet toezeggingen uitzonderingen op nieuw mestbeleid

Minister Veerman (LNV) komt tegemoet aan de wens van bollentelers om de mogelijkheden voor het scheuren van grasland te verruimen. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer. Eerder deed de minister al toezeggingen op het gebied van fosfaatverrekening.

Volgens het Besluit gebruik meststoffen wordt het scheuren van grasland ook op andere grondsoorten dan klei toegestaan voor de teelt van tulpen in de periode van 16 september tot en met 30 november. LPF-landbouwwoordvoerder Wien van den Brink had de minister daartoe opgeroepen in een motie. Het wijzigingsbesluit wordt in de eerste helft van oktober vastgesteld.

In de brief die Veerman aan de Kamer stuurde, noemt hij meer toezeggingen die hij heeft gedaan in het kader van de nieuwe mestwet. Zo wijst hij erop dat de mogelijkheid van fosfaatverrekening met het daarop volgende jaar is toegestaan na melding vooraf en bij een overschrijding van maximaal twintig kilo fosfaat per hectare.

Daarnaast schrijft hij dat de toezegging voor een fosfaatvrije voet voor organische meststoffen is uitgewerkt in het ontwerp-Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Bij de berekening van de fosfaatgebruiksnorm wordt voor compost 2,3 gram fosfaat per kilo droge stof niet in aanmerking genomen.

Aan de motie van Van den Brink om de najaar- en winterbewijding van schapen vrij te stellen van administratieve verplichtingen heeft Veerman gehoor gegeven in artikel 44 van de ontwerp-Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Daarin is een voorziening opgenomen waarbij de inschaarder voor maximaal driehonderd schapen wordt vrijgesteld van de administratieplicht.

Veerman deelt ook nog mee dat hij Wageningen UR nader onderzoek laat doen naar de mogelijkheid om meer varianten van mestafzet mogelijk te maken.

Lees ook Uitzonderingen op verplichting wegen en bemonsteren
Lees ook Paarden vallen deels onder nieuwe mestwet
Lees ook Gebruiksnormen nieuw mestbeleid bekend
Meer informatie Brief van minister Veerman

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.