Home

Achtergrond 383 x bekeken

Ruimte voor Ruimte in Drenthe

Gedeputeerde staten van de provincie Drenthe hebben het ontwerp van de voorbeeldregeling Ruimte voor Ruimte vastgesteld. Voor de sloop van minimaal 1.000 vierkante meter van (voormalige) agrarische bedrijfsbebouwing ontstaat onder bepaalde voorwaarden het recht voor de bouw van een compensatiewoning. Dit kan op dezelfde plaats of aan de rand van een dorp.

De voorbeeldregeling ligt van 30 september tot en met 10 november ter inzage in het provinciehuis in Assen en in de Drentse gemeentehuizen. Gedeputeerde staten oordelen vervolgens of de regeling naar aanleiding hiervan moet worden aangepast. De definitieve voorbeeldregeling wordt eind 2005 door GS vastgesteld.

GS hebben een aantal voorwaarden gesteld:

-De regeling is van toepassing voor de sloop van landschapsontsierende bebouwing (grootschalige stallen voor (pluim)vee en grootschalige akkerbouwschuren);
-Cultuurhistorisch waardevolle en/of karakteristieke bebouwing komt niet in aanmerking voor toepassing van de regeling;
-Het agrarisch bedrijf moet ter plekke zijn of worden beëindigd;
-De regeling kan niet worden gebruikt voor agrarische bedrijven die op de huidige locatie nog voldoende ontwikkelingsmogelijkheden hebben;
-Bij sloop van minimaal 1.000 m2 ontstaat het recht op de bouw van een compensatiewoning en bij de sloop van 2.000 m2 ontstaat het recht voor de bouw van een tweede compensatiewoning;
-Wanneer een milieuknelpunt wordt opgelost in het kader van ammoniakwetgeving en EHS kan het recht ontstaan voor de bouw van een extra compensatiewoning;
-De locatie voor de te bouwen compensatiewoning(en) is verbonden aan een aantal voorwaarden (o.a. zonering, landschap, natuur, cultuurhistorie) en er mogen geen belemmeringen ontstaan voor de uitoefening van de landbouw;
-Voor de omvang en vormgeving van de compensatiewoning(en) wordt aansluiting gezocht bij het reeds bestaande beleid in het POP.

De Ruimte voor Ruimte-regeling is oorspronkelijk bedoeld voor toepassing in de vijf reconstructiegebieden. De duizenden extra woningen die nodig zijn om stalafbraak te financieren blijven buiten het gemeentelijk woningbouwcontingent. Recentelijk zijn er mogelijkheden gekomen om glasopstanden in het Westland via Ruimte voor Ruimte te saneren.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.