Home

Achtergrond

Provincies wijzen nieuwe glaslocaties aan

Provincies krijgen een belangrijke taak bij het aanwijzen van nieuwe glastuinbouwontwikkelingsgebieden. Dat blijkt uit een nadere uitwerking van het ruimtelijk beleid voor de glastuinbouw door Minister Veerman en Dekker.

Tot nog toe besliste het kabinet over glastuinbouwlocaties. Maar omdat in de Nota Ruimte de regierol voor het ruimtelijk beleid al in handen was gelegd van de provincies, is het logisch om dit ook te doen voor de glastuinbouw. Overigens denkt Veerman dat de ruimte die in de door het Rijk aangewezen landbouwontwikkelingsgebieden beschikbaar is en komt op nationaal niveau voor de eerstkomende jaren voldoende is.
Minister Veerman wil desondanks nog wel het initiatief nemen om medio 2006 een nieuw bestuurlijk afsprakenkader te maken met de provincies en andere betrokken partijen over de glaslocaties en in bredere zin over het Nederlandse greenport-beleid.

Om de mogelijkheden van glas buiten de ontwikkelingsgebieden en greenports moeten provincies aangeven waar ze wel of geen gebundelde glastuinbouwgebieden wensen. Binnen elke provincie ontstaat zo een inventarisatie van het glas en een indeling in categorieën met een bijbehorende aanpak. Het gaat dus om gebieden met groeipotenties, om bestaande concentratiegebieden waar geen nieuwvestiging mogelijk is als om solitair gelegen glastuinbouwbedrijven of kleinere concentratiegebieden waar bedrijfsverplaatsing of –beëindiging mogelijk is. Bij dit laatste kan Ruimte voor Ruimte worden ingezet.

Meer informatie Brief van Veerman

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.