Home

Achtergrond 181 x bekeken

Plan voor vergroten huiskavels met kavelruil

Het ministerie van landbouw wil 20 miljoen euro beschikbaar stellen voor het vergroten van huiskavels in reconstructiegebieden. Dat kan een oplossing bieden voor melkveehouders die weidegang willen toepassen, maar dat niet kunnen.

De provincies zouden eenzelfde bedrag moeten opbrengen. LNV en provincies kunnen dan gezamenlijk proberen om in Brussel cofinanciering te krijgen via het tweede Plattelands Ontwikkelings Plan (POP), dat op 1 januari 2007 van start gaat. In dat geval zou er 80 miljoen euro beschikbaar komen, aldus het ministerie van landbouw. Volgens LNV staan de provincies in het algemeen positief tegenover het plan. Kavelruil is een goed middel waarmee met relatief weinig kosten veel tot stand is te brengen.

De afgelopen jaren is het aantal dieren per bedrijf toegenomen. Vaak is de huiskavel niet meegegroeid met als consequentie dat het steeds moeilijker wordt om de dieren onbeperkt te beweiden. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat bedrijven met een groot melkquotum per hectare huiskavel veel minder beweiding toepassen en de dieren opstallen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.