Home

Achtergrond

Fotowedstrijd

Foto's ingestuurd door lezers en bezoekers. ! ! ! ! ! !
In september kunnen bezoekers van AGD.nl bepalen wie de mooiste foto heeft gemaakt. Bekijk ook deel 1

Harm Wiegersma uit het Friese Rinsumageest, nabij Dokkum, melkt bij wijze van uitzondering met de hand. Zijn dochter (14) nam de foto begin juli. De betreffende koe was tijdens het afkalven hard onderuit gegaan in de ligboxenstal. ”Ze was door een zenuwbeschadiging bijna een week niet in staat om zelfstandig te gaan staan”, zegt Harms vrouw Lolkje. Toen dat weer wel lukte, was het te gevaarlijk om de paniekerige koe in de melkstal te melken. Daarom besloot de melkveehouder de koe maar met de hand te gaan melken. ”Het was wel weer even wennen”, becommentarieert zijn vrouw. In totaal worden op het bedrijf van de familie Wiegersma 100 koeien gemolken. Daarnaast zijn er zo’n 80 stuks jongvee en droge koeien. Met de koe is het goed afgelopen. Het dier gaat weer uit zichzelf staan en draait mee met de rest van de koppel. Foto familie Wiegersma

Een windhoos bezorgde Jos en Rian Koolen-Beckers uit Bergeijk de schrik van hun leven. Op 1 oktober 2006 verwoeste een windhoos binnen enkele minuten hun Noord-Brabantse melkveebedrijf. Alles werd door de sterke wind plat geslagen, inclusief het woonhuis met garage. Een gebeurtenis, die het leven van Jos en Rian Koolen-Beckers letterlijk en figuurlijk op zijn kop heeft gezet.

De tachtig koeien van het melkveebedrijf zijn ondergebracht bij een boer in het dorp. "De nieuwbouw gaat erg voorspoedig", zegt Jos Koolen-Beckers. De foto is in februari gemaakt door zijn vrouw Rian tijdens het begin van de bouw van de stal. De shovel was toen bezig om de kelder van de stal te graven. Inmiddels staat de nieuwe stal er al. "Op dit moment zijn we bezig met de stalinrichting. Halverwege september willen we het bedrijf weer aan het draaien hebben", aldus de melkveehouder. Foto Rian Koolen-Beckers

Met drie com­bines is het akkerbouwbe­drijf Klaver-Van der Linden vorige week druk beziggeweest om de brouwgerst van het land af te halen. Achteraf was de haast niet nodig, want de voorspelde regen bleef achterwege. Jeanne Kla­ver heeft samen met haar man Marco een akker­bouwbedrijf in de Noord-Oostpolder.

De Klavers telen aardappelen, bieten, winterpeen en graan. "Vorig jaar zijn we begonnen met het verbouwen van brouwgerst op 24 hectare land", zegt JeanneKlaver."Totkwart over tien ’s avonds zijn we samen met loonbedrijf Schilder uit Ens bezigge­weest de brouwgerst te oogsten, omdat regen was voorspeld." De volgende dag was het de hele dag droog. "De brouwgerst moest er toch af, dus dan is het niet erg."

Rob van den Broek, één van de drie vaste medewer­kers van het akkerbouwbedrijf, heeft de foto gemaakt. In deze periode maakt het bedrijf ook ge­bruik van de diensten van scholieren. Foto Rob van den Broek

De veertienjarige Lisa (r) poseert met haar nichtje Jolien (1) voor haar moeder Magda Olofsen in het Noord-Veluwse dorpje Hierden. Ze hielpen in april, toen de foto gemaakt is, bij het schoonmaken van ongeveer 1.050 emmertjes. De vleeskalveren drinken hier uit tot ze zes weken oud zijn. Daarna komen ze in een groep van pakweg 7 terecht die uit lange bakken drinken. Vleeskalverhouderij Olofsen haalt de kalveren, voornamelijk stieren, van de veemarkt. De kalveren blijven de eerste 10 dagen op de boerderij en drinken dan biest van hun moeder. Daarna gaan ze naar de veemarkt. “We hebben gelukkig geen last van de MKZ-crisis omdat onze kalveren al verzameld waren”, aldus Magda. De buren, die eenzelfde type bedrijf hebben, zitten echter op slot. Naast vleeskalveren beheren Magda en haar man Peter een paardenpension met ruimte voor 15 paarden. Foto Magda Olofsen

Een passie voor landbouw. Zo verklaart de 50-jarige Geert Hilbolling waarom hij op 3 augustus driftig vanuit een luchtballon akkers fotografeerde. Hij trof nabij het Drentse ontginningsdorp Roswinkel een kapotte maaidorser. Op de sinds de 19e eeuw ontgonnen veengronden wordt, zoals hier, veel graan geteeld. Duidelijk zichtbaar is de monteur van een mechanisatiebedrijf die tracht de machine weer aan de praat te krijgen. De boer kijkt van afstand toe.
De fascinatie van Hilbolling komt voort uit zijn jeugd als boerenzoon. ”Mijn ouders hadden eerst een klein gemengd bedrijf. We waren met drie zoons, maar geen van allen zagen we er nog brood in.” Niettemin kon hij het agrarische niet laten rusten: hij fotografeert in zijn vrije tijd landerijen, boerderijen en teelt. Zijn 18-jarige zoon werd ook aangestoken, en volgt nu een opleiding in akkerbouw aan het AOC Terra College in Emmen. Foto Geert Hilbolling

Het is een uit de hand gelopen hobby van Franke Bouwstra. Naast de dagelijkse werkzaamheden op zijn melkveebedrijf in het Friese Hartwerd, plaatst hij regelmatig uilenborden op het dak van boerderijen. Een 'ûleboerd', zoals het in het Fries wordt genoemd, is een traditionele versiering die in Friesland voorkomt. "Het is een typische Fries verschijnsel," zegt zijn vrouw Jeltje Bouwstra. "Het uilenbord op de foto is het officiele bord met harpmotief van de Zuidwesthoek van Friesland. Maar de borden komen ook wel voor in andere provincies", weet ze. Er wordt onderscheid gemaakt in zes typen uilenborden, die in zes verschillende delen van Friesland voorkomen.
Zoon Hylco heeft de foto in het voorjaar gemaakt, toen zijn vader (op de ladder) samen met melkveehouder Attema uit Lemmer het uilenbord op het dak van de boerderij bevestigde. Foto Hylco Bouwstra

Jan van Dijk uit Kampereiland stond op het punt om voor de eerste keer dit jaar te gaan maaien. Voordat de melkveehouder met het maaien begon, verving hij op het erf de mesjes van de machine. Zoon Arno van 14 jaar zat ernaast, zodat hij het werk van zijn vader af kon kijken. Op deze manier kan Arno dit werk de volgende keer van zijn vader overnemen. "Ik vond het vanuit het keukenraam een mooi uitzicht, met z'n tweeën zittend onder de grasmaaier, zegt Jacoline van Dijk. De vrouw des huizes vond het de moeite waard om het fototoestel te pakken en het plaatje vast te leggen. Kampereiland behoort al eeuwen bij de Overijsselse gemeente Kampen. De gemeente verpacht het ruim 4.000 hectare grote gebied aan ongeveer 120 melkveehouders. Door middel van het verzelfstandigen van Kampereiland wil de gemeente nieuwe mogelijkheden voor de pachters creëren. Foto Jacoline van Dijk

Melkveehouder Piet van Popta staat bovenop de kuil met de verdeler. De twee jaar oude kuilverdeler is vol­gens de Friese melkveehou­der ideaal, omdat hij voorop de trekker zit. Het werk is dan een stuk aangenamer, doordat er niet steeds achterom gekeken hoeft te worden. Dit is een han­dige manier om het kuilgras mooi verdeeld te krij­gen. Daarnaast kan deze verdeler ook nog draaien, zodat de precisie ten goede komt. Zijn vrouw Ellen van Popta maakt aan de lopende band foto’s op het melk­veebedrijf. "Omdat de trekker spectaculair hoog stond, vond ik het wel een mooi gezicht", verklaart Ellen van Popta. "Veel fo­to’s hangen op de slaap­kamers van de kinderen." De drie kinderen in de leeftijd van 5, 6 en 7 jaar vinden het prachtig om de werkzaamheden op de boerderij op de voet te volgen. "Vooral tijdens het kuilen is het feest, dan krijg ik ze met moeite naar bed." Foto Ellen van Popta

Foto

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.