Home

Achtergrond 355 x bekeken

Eerste Kamer akkoord met mestwet

De nieuwe mestwetgeving kan per 1 januari 2006 worden ingevoerd. De nieuwe wet is dinsdagavond door de Eerste Kamer aanvaard. Alle fracties namen genoegen met de antwoorden van minister Veerman (Landbouw) en staatssecretaris Van Geel (Milieu).

Eén van de lastige onderwerpen betreft de varkens- en pluimveerechten. Minister Veerman wil in 2007 opnieuw kijken naar de mogelijkheid om het onderscheid tussen pluimvee- en varkensrechten te laten vervallen. Veerman wist de fracties ervan overtuigen dat het daar nu te vroeg voor is. Hij kreeg de fracties om met de toezegging dat ontschotting in 2007 mogelijk is als blijkt dat de varkens- en pluimveestapels zich niet hebben uitgebreid. De angst bestaat dat door het vrij verhandelbaar maken van de mestrechten de prijzen voor varkensrechten in de reconstructiegebieden fors zullen afnemen. Dat zou een ongewenste groei van de varkensstapel tot gevolg kunnen hebben.

Veerman zegde ook toe zich soepel op te stellen tegenover initiatieven rond 'spoor 2’ (andere vormen van mestafvoer dan met verplicht wegen en bemonsteren). Spoor 1 omhelst het generieke beleid met een intensieve bemoeienis van de overheid met de mestdistributie. Met spoor 2 wil de minister ruimte bieden aan initiatieven vanuit de praktijk om tot een alternatieve wijze van borging te komen. Initiatieven moeten transparant, controleerbaar en zorgvuldig zijn.

Lees ook Gebruiksnormen nieuw mestbeleid bekend
Meer informatie Uitvoeringsregeling Meststoffenwet + toelichting
Meer informatie Bijlagen bij Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.