Home

Achtergrond 203 x bekeken

Eenmalig uitstel voor indiening derogatieverzoek

Veehouders krijgen eenmalig de mogelijkheid hun derogatieverzoek ook na 1 december in te dienen. Deze winter mogen aanvragen tot twee maanden later binnenkomen.

Dat staat in het ontwerp-uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, die minister Veerman (LNV) gisteren naar belanghebbenden heeft gestuurd. Daarin zijn ook de voorwaarden en regels opgenomen voor het gebruik van mest op grasland, de hoeveelheid mest die gebruikt mag worden bij de teelt van verschillende gewassen en de bijbehorende administratie en gegevensverstrekking.

Eerder werd bekend dat derogatieverzoeken voor 1 december binnen moeten zijn. Daar mag dit jaar dus van worden afgeweken. Het ministerie wil boeren daarmee extra tijd geven om kennis te nemen van de voorwaarden en beperkingen van de derogatieregeling.

De overige eisen blijven wel gelijk. Zo moet een bedrijf dat een derogatieverzoek heeft ingediend een bemestingsplan opstellen. Die is vormvrij, maar moet wel voldoen aan de voorschriften. Het plan moet voor 1 februari van het jaar waarin de hogere gebruiksnorm wordt toegepast, klaar zijn. In november verstuurt Dienst Regelingen brochures aan veehouders met informatie over het bemestingsplan.

Ook moeten bedrijven die gebruik maken van de derogatie minimaal eens in de vier jaar grondmonsters nemen om de fosfaattoestand en het stikstofleverend vermogen van de grond te kunnen analyseren. Op het bedrijf moet altijd een rapport aanwezig zijn met de resultaten van dat onderzoek.

Om gebruik te kunnen maken van de derogatie moet tenminste zeventig procent van het oppervlakte een jaar lang worden beteeld met gras dat is bedoeld voor ruwvoer. Grond met siergewassen of gras ten behoeve van graszoden mag niet worden meegerekend. Ook een mengteelt van gras met bijvoorbeeld erwten of bonen telt niet mee.

Lees ook Verzoek derogatie op tijd indienen
Meer informatie Ontwerp-uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
Meer informatie Bijlagen met het Besluit

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.