Home

Achtergrond 219 x bekeken

Bij voldoen geluidsnormen niet per se sprake van goede ruimtelijke ordening

Geluidsnormen vormen slechts een aanknopingspunt bij de beoordeling of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Ook als een bedrijf zich houdt aan de gestelde eisen, betekent dat niet dat er per definitie sprake is van goede ruimtelijke ordening.

Dat zegt de Raad van State in een zaak tussen het college van burgemeester en wethouders van Middelharnis en een akkerbouwer in die gemeente. Volgens de boer heeft het college ten onrechte goedkeuring verleend aan een wijzigingsplan dat voorziet in de bouw van drie woningen in de buurt van zijn bedrijf. Hij verwacht geen aanvaardbaar woon- en leefklimaat te kunnen garanderen op die locaties. Bovendien vreest hij als gevolg van klachten van de toekomstige bewoners beperkt te zullen worden in zijn bedrijfsuitvoering.

Volgens het college is er geen vuiltje aan de licht. Als bij de bouw van de rekening gehouden wordt met de normen en ook de boer een aantal maatregelen treft, staat niks de bestemmingswijziging in de weg. De Raad denkt daar anders over. De normen kunnen weliswaar gebruikt worden als aanknopingspunt bij de beoordeling of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, maar zijn niet maatgevend. Goede ruimtelijke ordening vereist ook dat de bedrijfsvoering van de ondernemer niet onevenredig wordt belemmerd. En dat is hier volgens de Raad juist het geval. Eventuele uitbreidingen zouden onmogelijk worden.

Het college kan zich dus redelijkerwijs niet op het standpunt stellen dat de toekomstige bewoners een aanvaardbaar woon- en leefklimaat wordt gegarandeerd en dat de boer niet in zijn bedrijfsvoering wordt beperkt. De Raad van State verwerpt de goedkeuring aan het wijzigingsplan.

Meer informatie Uitspraak van de Raad van State

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.