Home

Achtergrond 159 x bekeken

Verscherpte controle op identiteit werknemers

Ondernemers zijn verplicht geldige identiteitsbewijzen van het personeel te bewaren. Als de juiste documenten ontbreken, kan dat grote financiële gevolgen hebben. Ook als een werknemer fraude heeft gepleegd, is de werkgever verantwoordelijk.

De ondernemer moet de identiteit van zijn werknemers controleren aan de hand van geldige identiteitsbewijzen. Een rijbewijs volstaat niet. Ook de kopie van een geldig identiteitsbewijs is onvoldoende.

Wel moet een kopie van het identiteitsbewijs toegevoegd worden aan de loonadministratie. Dat geldt ook voor een loonbelastingverklaring. Werknemers van buiten de Europese Unie moeten een geldige verblijftitel te overleggen. Ook hiervan moet de ondernemer een kopie in zijn loonadministratie bewaren.

Als de juiste papieren ontbreken, kunnen de belastingdienst het UWV overgaan tot naheffing. Dit zal doorgaans plaatshebben op basis van het anoniementarief. Daarnaast zal er in de meeste gevallen ook nog gebruteerd worden.

Het door de werkgever netto uitbetaalde loon wordt dan herrekend naar een brutobedrag, waarover met toepassing van het (hoge) anoniementarief de verschuldigde belasting en premies worden berekend. Brutering kan alleen achterwege blijven als de werkgever de loonbelasting op de werknemers verhaalt. Als het om losse arbeidskrachten gaat, lukt dat zelden. Verhalen van sociale premies is niet toegestaan. De arbeidsinspectie kan in dit soort gevallen sinds 1 januari 2005 een boete tot € 8.000 opleggen. Deze boete is fiscaal niet aftrekbaar.

In een aantal sectoren, waaronder de landbouw, moeten werkgevers alert zijn op fraude met identiteitsbewijzen. Met een vals identiteitsbewijs kan geen rechtsgeldige identificatie plaatshebben. Dat heeft toepassing van het anoniementarief en brutering tot gevolg. Werkgevers doen er daarom goed aan overlegde paspoorten op echtheidskenmerken te controleren. Dat kan op de website www.identiteitsdocumenten.nl.

Ondernemers die twijfelen of een werknemer wel dezelfde persoon is in het paspoort staat vermeldt, kunnen vragen naar een bankpas. Ook kunnen zij testen of de werknemer de gegevens in zijn paspoort uit zijn hoofd kent. Daarnaast kan de ondernemer de handtekening op de loonbelastingverklaring vergelijken met die in het identiteitsbewijs.

Belastingdienst en UWV hebben weinig compassie met werkgevers die opgelicht zijn met vervalste documenten, zeker als het gaat om gevoelige sectoren zoals de uitzendbranche en de landbouw. Hadden ze maar beter op moeten letten, zo wordt gezegd. Toch heeft de rechter enkele malen beslist dat als de werkgever redelijkerwijs van mening kon zijn dat de paspoorten niet vervalst waren, het anoniementarief niet van toepassing is. Het moet dan wel gaan om goede vervalsingen, zonder duidelijke afwijkingen. Het beste is evenwel hier niet op te vertrouwen.

Mr. S.F.J.J. Schenk (Gibo Accountants en Adviseurs)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.