Home

Achtergrond 172 x bekeken

Limburg: oplossing voor EHS-knelgevallen

Voor Limburgse bedrijven kunnen kaarten van de EHS-begrenzing worden aangepast zodat ze niet in de problemen komen. Dat zegt gedeputeerde Ger Driessen tijdens een hoorzitting over de POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg).

Een andere toezegging is dat in conflicterende situaties de reconstructiezonering bepalend is en niet de natuurzonering. Sommige bedrijven in verwevingsgebied liggen ook in de provinciale ontwikkelingszone groen. Driessen zegde toe dat de zonering uit de reconstructie dan telt. Die bedrijven behouden daardoor meer ontwikkelingsmogelijkheden.
Ook bedrijven die nu op basis van besluitvorming van de Raad van State over het reconstructieplan ruimte wordt geboden, mogen die gebruiken. De LLTB roept leden op zich te melden als ze door kaartfouten of het intekenen van natuur dichtbij hun bedrijf in de problemen komen.
Het schrappen van de ecologische verbindingszones is voor de provincie niet bespreekbaar. De landbouw had daarom gevraagd omdat er toch geen geld voor die zones beschikbaar is.

Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) is in juni 2001 vastgesteld door Provinciale Staten van Limburg. Het is een integraal provinciaal plan voor ruimte, milieu, water, verkeer en vervoer, economie en welzijn. Met de POL-herziening op het onderdeel EHS wil men komen tot een onderscheid in de natuurbeleidscategorieën van rijk en provincie: de EHS uit de Nota Ruimte en de Provinciale Ontwikkelingszone Groen, dat tevens logisch doorwerkt in de POL perspectieven en andere beleidsvelden (Water- en milieubeleid). De EHS uit de POL-herziening is een nadere detaillering van de globale grens van de EHS in de Nota Ruimte.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.