Home

Achtergrond 188 x bekeken

Eindelijk nieuw besluit luchtkwaliteit

Deze maand is het Besluit Luchtkwaliteit 2005 in werking getreden. Daarmee is een einde gekomen aan veel politiek gekrakeel. Voor de landbouw is fijn stof een heikel punt.

Agrarische bedrijven veroorzaken een groot deel van de totale uitstoot van fijn stof. Tot voor kort was de aandacht hiervoor bij vergunningverlening beperkt. In de praktijk werd nauwelijks getoetst aan het oude Besluit Luchtkwaliteit. Ten onrechte, zo blijkt uit een recente uitspraak van de Raad van State.

Het nieuwe besluit verplicht bevoegd gezag om op vrijwel dezelfde wijze de grenswaarden in acht te nemen. Ook de achtergrondconcentratie en de effecten van een verandering op de uitstoot van fijn stof moeten in beeld worden gebracht.

Een verschil met het oude besluit is dat bij het bepalen van de achtergrondconcentratie geen rekening behoeft te worden gehouden met fijn stof dat van nature in de lucht voorkomt en dat niet schadelijk is voor de gezondheid van de mens, zoals bijvoorbeeld zeezout.

Ondertussen probeert het kabinet de Europese Commissie ervan te overtuigen dat Nederland er alles aan doet concentraties van vervuilende stoffen tot een minimum te beperken. Als dat lukt, bestaat de kans dat Brussel instemt met Nederlandse voorstellen voor een aanpassing van de fijnstof normen.

Overigens blijft het Besluit Luchtkwaliteit maar korte tijd van kracht. De Tweede Kamer wil dat deze algemene maatregel van bestuur wordt vervangen door een echte wet. Die kan er volgens Vrom al in september zijn. Verwacht wordt dat de wet zeker niet voor april volgend jaar in werking zal treden.

Lees ook RvS: milieuvergunning toetsen aan Besluit luchtkwaliteit

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.