Home

Achtergrond

Bouwvergunning soms ook nodig voor kleine bijgebouwen

Voor het bouwen van een berging is geen vergunning nodig als er sprake is van een bijgebouw of een aan- of uitbouw. De wet geeft daar echter geen definities voor. Jurisprudentie biedt een oplossing.

Een inwoner van Bloemendaal wilde twee jaar geleden een berging met een oppervlakte van 17 m2 op zijn terrein bouwen. Hij meende dat een bouwvergunning daarvoor niet vereist was. Omdat de gemeente daar anders over dacht, stapte hij naar de rechtbank. Die gaf hem ongelijk, net als later de Raad van State.

In de Woningwet staat dat een bouwvergunning niet nodig is als er sprake is van een object van ‘beperkte betekenis’. Dat is onder voorwaarden het geval met een bijgebouw en een aan- of uitbouw. Voor die laatste categorie geldt onder meer dat de oorspronkelijke zijgevel op meer dan een meter van een naburig erf moet liggen. Indien de bruto-oppervlakte meer dan tien m2 is, geldt dit ook voor een bijgebouw.

Om te bepalen of een bouwvergunning vereist is, moet eerst worden bepaald of er sprake is van een bijgebouw of een aan- of uitbouw. En dat is lastig, want de wet geeft geen aanknopingspunten. Op basis van jurisprudentie bepaalde de Raad van State het volgende.

Gelet op een uitspraak van 8 januari 1996 van de Raad is er sprake van een uit- of aanbouw als het gebouwde functioneel als integrerend onderdeel van het hoofdgebouw beschouwd kan worden. Daar is in dit geval geen sprake van. De berging is klein en niet direct verbonden met het hoofdgebouw.

Omdat er dus sprake is van een bijgebouw, geldt de eis dat als de oppervlake meer is dan tien m2, het gebouw op meer dan een meter van een naburig erf moet liggen. En dat is niet het geval. De Raad vindt daarom dat de gemeente terecht een lichte vergunning van de inwoner heeft geëist.

Meer informatie Uitspraak van de Raad van State

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.