Home

Achtergrond 202 x bekeken

Binnen zes maanden twee merken voor schapen en geiten

Schapen en geiten moeten binnen een maand na de geboorte voorzien worden van het eerste identificatiemiddel. Na uiterlijk een half jaar dient het tweede merk te worden aangebracht. Dat staat in de gewijzigde Regeling identificatie en registratie van dieren.

De gestelde termijnen gelden voor schapen en geiten die na 9 juli van dit jaar zijn geboren. Bij oudere dieren kan volstaan worden met één identificatiemiddel.

Een van de twee merken mag kleiner zijn dan voorheen vereist. Hiermee komt de regeling tegemoet aan fokkers die hun schapen geiten al op de eerste dag na de geboorte voorzien van een identificatiemiddel. Het dier is dan nog klein waardoor een te groot merk niet gewenst is.

Een transponder als identificatiemiddels is nog niet toegestaan. Voordat elektronische merken mogen worden gebruikt, moeten eerst alle technische knelpunten worden opgelost. Minister Veerman van LNV verwacht dat het in 2007 zover is.

Bij verlies van een merk moet een nieuwe worden besteld. Voor schapen en geiten die na 9 juli zijn geboren, dient het vervangende middel voorzien te zijn van dezelfde UBN/volgnummercombinatie als op het overgebleven merk. Bij dieren die op of voor die datum zijn geboren, moet een middel met een nieuw nummer worden aangebracht.

Het ministerie van LNV heeft de regeling gewijzigd om te kunnen voldoen aan een Europese verordening (21/2004). Die vervangt voor wat betreft schapen en geiten die zijn geboren na 9 juli 2005 de Europese verplichtingen voor identificatie en registratie zoals opgenomen in een richtlijn (91/102/EEG).

Lees ook Elektronische identificatie schapen en geiten vanaf 2007
Lees ook Twee merken verplicht voor lammeren
Meer informatie Publicatie in de Staatscourant

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.