Home

Achtergrond 237 x bekeken

Beperkte rechtsmiddelen staan open tegen aanslag landinrichtingsrente

Nadat een landeigenaar uitgebreid had geprocedeerd tegen een aanslag landinrichtingsrente, wilde hij opnieuw verder procederen. Het hof besliste dat de rechtbank terecht de LGR (Lijst der Geldelijke Regelingen) had vastgesteld en ook was aangetoond dat de landeigenaar “nut” had bij de ruilverkaveling. Ook de Advocaat-generaal volgt deze lezing en concludeert dat het beroep in cassatie ongegrond is.

Op 30 juni is aan betreffende landeigenaar een aanslag landinrichtingsrente opgelegd van € 6.250. Dit op basis van de toegerekende ruilverkavelingskosten van € 95.000. De landeigenaar heeft tegen de Lijst der Geldelijke Regelingen geprocedeerd. De rechtbank heeft in haar uitspraak de LGR vastgesteld en heeft ook aangetoond dat de landeigenaar “nut” heeft bij de ruilverkaveling. Ook het Gerechtshof volgt deze lezing.

De landeigenaar stelt beroep in cassatie in. De Advocaat-generaal concludeert echter dat het beroep ongegrond is. De eigenaar verlangt ten onrechte dat het Hof in de uitspraak een verzoek om inlichtingen vermeldt. Tevens kunnen volgens de Advocaat-generaal de kostenopgave en de LGR in een belastingprocedure niet meer inhoudelijk worden getoetst en daarnaast kan de manier van sluiting van de LGR ook niet in een belastingprocedure worden getoetst.

Meer informatie De volledige conclusie van de Advocaat-generaal

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.