Home

Achtergrond

Aanpak fraude fruitteelt

Fruittelers in het Rivierengebied worden de komende twee maanden intensief gecontroleerd op illegale arbeid. Daarmee wil het ministerie voor Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (SZW) fraude met belastingen, premies en uitkeringen terugdringen.

Een interventieteam van de Arbeidsinspectie, de Belastingdienst en het UWV is belast met de controles. Ook de Vreemdelingenpolitie wordt hierbij betrokken. Bedrijven die de fout zijn ingegaan, kunnen meer dan een bezoek verwachten van de diensten.

Volgens SZW blijkt uit onderzoek dat de tuinbouw een van de sectoren is met de meeste illegale arbeid. Hoewel dit in de laatste jaren is afgenomen, blijft het in de fruitteelt nog een hardnekkig verschijnsel, zegt het ministerie.

Om te kunnen beoordelen of werknemers in Nederland arbeid mogen verrichten, is het noodzakelijk dat zij zich kunnen identificeren. De werkgever is hiervoor verantwoordelijk. Op illegale arbeid staat een boete van € 8.000.

Onder het Rivierengebied wordt het stroomgebied verstaan van de grote rivieren, grofweg tussen Arnhem en Gorinchem. Dit ligt in de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.

Lees ook Verscherpte controle op identiteit werknemers

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.