Home

Achtergrond

Versoepelingen varkensbesluit vanaf 1 augustus

Op 1 augustus treden de laatste aangekondigde versoepelingen van het Varkensbesluit en het Ingrepenbesluit in werking. Deze maatregelen zijn al drie jaar geleden aangekondigd door de toenmalige staatssecretaris Odink.

Het gaat hierbij om de volgende punten:

-Het tijdstip waarop aan een deel van de eindnormen van het Varkensbesluit moet worden voldaan, is verlengd van 2008 naar 2013;

-Bij roostervloer kan het aandeel dichte vloer bij gespeende varkens, gebruiksvarkens en individueel gehuisveste gelten en zeugen vastgesteld worden op veertig procent van het totale vloeroppervlak;

-De oppervlakte norm voor groepen gespeende varkens, gebruiksvarkens, gelten en zeugen groter dan veertig dieren wordt verkleind met tien procent;

-De oppervlaktenorm voor groepen gelten en zeugen kleiner dan zes dieren wordt vergroot met tien procent;

-De categorie varkens tot dertig kilo wordt gesplitst in een categorie tot vijftien kilo en een categorie van vijftien tot dertig kilo. Voor varkens tot vijftien kilo geldt nu een oppervlak van 0,2 m2 en voor varkens van vijftien tot dertig kilo geldt een norm van 0,3 m2;

-Overeenkomstig de wens van de Kamer om het individueel huisvesten van gelten en zeugen langer mogelijk te maken, mag groepsvorming nu worden uitgesteld vanaf het spenen tot en met vier dagen na de dag van natuurlijke dekking of kunstmatige inseminatie;

Een deel van de door Odink aangekondigde versoepelingen van het Varkensbesluit zijn op 3 juni 2004 al in werking getreden via de Vrijstellingsregeling dierenwelzijn en Beleidsregels dierenwelzijn. Het ging hierbij om aanpassing van de oppervlaktenormen voor nieuwe of verbouwde stallen tot 2013, het gebruik van de plateaustal en het meerekenen van een deel van de verzonken trog en de ruimte onder een zwevende trog bij het bepalen van de oppervlaktenormen per varken.

M. van Beers (Hendrix UTD)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.