Home

Achtergrond

Nieuwe stankwet tweede kwartaal 2006

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel Geurhinder en veehouderij. Deze komt in de plaats van de bestaande stankwet voor de drie reconstructiegebieden en drie stankhandreikingen.

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de huidige situatie is dat stank straks wordt uitgedrukt in zogeheten geureenheden in plaats van mestvarkeneenheden. Gemeenten mogen daarbij afwijken van de algemene normen. Zo kan maatwerk geleverd worden aan de veehouderijen.

Volgens het ministerie van Vrom betekent de nieuwe wet een sterke vereenvoudiging van de stankregelgeving. De ministerraad stuurt het voorstel nu naar de Raad van State voor advies. Pas bij indiening in de Tweede Kamer wordt het openbaar gemaakt. Het is de bedoeling dat de nieuwe stankwet in het tweede kwartaal van volgend jaar in werking treedt.

Lees ook Van Geel zegt één landelijke stankwet toe

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.