Home

Achtergrond

Belang druppelgrootte bij spuiten overschat

Bij de schimmelbestrijding in gewassen met een volledige bodembedekking heeft druppelgrootte geen invloed op de werking, aldus spuittechniekonderzoeker David van der Schans van PPO in Lelystad. De nadruk op het belang van de bedekking van gewasdelen met spuitdruppels, is volgens hem niet altijd terecht.

Van der Schans noemt de schimmelbestrijding in een vol sluitkoolgewas als voorbeeld. "Spuiten met een gewone XR- sleetdop met 150 of 400 liter geeft een verschil in bedekking, maar niet in effectiviteit.”

Dat gaat ook op voor contactmiddelen, omdat de noodzakelijke verdeling wordt bereikt door herverdeling van het middel door dauw op het gewas. Bij al deze toepassingen kan probleemloos op het hele perceel een dop uit de hoogste driftreductieklasse (= 90% driftreductie) worden gebruikt. Dat geldt ook voor bodemherbiciden, insecticiden en systemische onkruidbestrijdingsmiddelen.

De middeleffectiviteit neemt met grove druppels wel af wanneer het middel moet hechten aan kleine blaadjes en bij een steile bladstand. Om dan toch driftarm te spuiten met fijne spuitdruppels zijn driftreductiemaatregelen als luchtondersteuning of het Släpduksysteem nodig.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.