Home

Achtergrond

Beheerspakketten opvang ganzen opengesteld

Boeren in ganzenfoerageergebieden kunnen tot 31 augustus een aanvraag indienen voor subsidie. Het geld dient als compensatie voor gederfde inkomsten door gansvriendelijke beheer.

Provincies hebben gebieden aangewezen voor de opvang van overwinterende ganzen. Boeren wiens land is aangewezen als ganzenfoerageergebied krijgen een vergoeding voor bieden van dieren rust, ruimte en voedsel voor de dieren.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij een agrarische natuurvereniging. Het moet wel gaan om een minimale oppervlakte van tenminste tweehonderd hectare. Boeren kunnen individueel of gezamenlijk een verzoek tot subsidieverlening doen. Het is ook mogelijk het verzoek te doen bij het Faunafonds.

Er zijn verschillende beheerspakketten opgesteld. Een daarvan is bedoeld voor boeren op grasland. Omdat de provincies vooral grasland hebben aangewezen, zullen de meeste agrariërs hiervoor kiezen. Voor foerageergebieden op bouwland zijn vier beheerspakketen ontwikkeld.

Alle pakketten bestaan uit drie onderdelen. Op de eerste plaats ontvangt de boer een bedrag dat gelijk is aan de totale kosten van het beheer. Daarnaast krijgen ze een stimulanspremie van twintig procent daarvan. Eventuele gederfde inkomsten worden ook vergoed.

De beheersovereenkomsten zijn een jaar geldig. Vanaf 2006 gelden zesjarige contracten.

Boeren kunnen een aanvraag ingedienen bij het LNV-Loket. Dat kan telefonisch op nummer 0800-2233322, of via de website www.hetlnvloket.nl.

Lees ook SAN-pakketten voor ganzenopvang vanaf juni beschikbaar
Meer informatie Brochure van Faunafonds

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.