Home

Achtergrond 215 x bekeken

Wijziging bestemming brengt sloopsubsidie niet direct in gevaar

Een voormalig pluimveehouder uit Hoogeloon vreest dat de aan hem uitbetaalde sloopsubsidie van de RBV in gevaar komt. Het perceel krijgt namelijk een woonbestemming en dat maakt het mogelijk om de boerderij te splitsen. In dat geval zou eventueel een deel van de subsidie moeten worden terugbetaald. De Raad van State verklaarde het beroep niet ontvankelijk.

De ex-pluimveehouder heeft enige jaren geleden gebruik gemaakt van de Regeling beëindiging veehouderijbedrijven (RBV). Hij heeft toen sloopsubsidie ontvangen voor het slopen van zijn stallen. Inmiddels heeft hij zijn perceel met de daarop aanwezige woning verkocht. Indien binnen vijf jaar na de subsidieverlening de mogelijkheid voor woningbouw op het perceel ontstaat, moet onder bepaalde voorwaarden de ontvangen sloopsubsidie terug worden betaald.

In juni 2004 stelde het college van burgmeesters en wethouders het nieuwe bestemmingsplan vast. Hierdoor wordt de oude agrarische bestemming gewijzigd in de bestemming “Woningen”. Door deze bestemming kan eventueel vrijstelling worden verkregen voor splitsing van de boerderij. Indien de huidige eigenaar gebruik maakt van deze vrijstellingsmogelijkheid, vreest de ex-pluimveehouder dat hij de sloopsubsidie moet terugbetalen. Hij gaat daarom bij de Raad van State in beroep tegen het besluit.

De Raad van State verklaart zijn beroep echter niet ontvankelijk. Het besluit leidt namelijk niet tot directe intrekking van de sloopsubsidie. De belangen van de ex-pluimveehouder zijn dus niet rechtstreeks betrokken bij het besluit tot wijziging van de bestemming.

Als de ex-pluimveehouder bij de verkoop van het perceel voorwaarden had opgenomen over het ontstaan van eventuele bouwmogelijkheden, had de nu ontstane situatie voorkomen kunnen worden.

Meer informatie Uitspraak van de Raad van State

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.