Home

Achtergrond

Wijn blijft bij standpunt elektronische aangifte commanditaire vennoten

Ook deelnemers in een besloten commanditaire vennootschap, waaronder veel boeren en tuinders, moeten hun belastingaangifte elektronische aanleveren. Dat zegt staatssecretaris Wijn (Financiën) naar aanleiding van kritiek van ondernemers en beleggers op deze verplichting.

De digitale aangifte wordt door velen als complex ervaren. Vooral deelnemers in een scheeps-, film- of vastgoed-cv ondervinden problemen bij het elektronisch aanleveren van hun gegevens, vindt het Tweede-Kamerlid Dezentjé Hamming. Zij vroeg de staatssecretaris daarom commanditaire vennoten de mogelijkheid te bieden hun belastingaangifte op een meer eenvoudige manier in te dienen.

Wijn heeft daar negatief op gereageerd. De staatssecretaris vindt dat hij voldoende heeft gegaan om aan de bezwaren tegemoet te komen. Zo heeft hij een handleiding voor de aangifte laten maken, voorlichtingsmateriaal en een brochure. Ook kan iedereen terecht bij de belastingtelefoon, aldus Wijn.

Vanaf de aangifte 2004 moet de winst uit onderneming digitaal worden opgegeven bij de belastingdienst. Dat geldt ook voor deelnemers in een besloten commanditaire vennootschap, waaronder veel boeren en tuinders. Er is sprake van een commanditaire vennootschap als een van de ondernemers het risico loopt en naar buiten treedt, terwijl de ander op de achtergrond blijft. De eerste wordt de beherende en de tweede de commanditaire vennoot genoemd. Deze vorm komt in de agrarische sector vaak voor. Meestal zijn dan de ouders van een startende boer de commanditaire vennoten.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.