Home

Achtergrond 333 x bekeken

Strengere eisen aan Groen-Labelkas

Tuinders die met belastingvoordeel een Groen-Labelkas willen bouwen, moeten voortaan aan strengere eisen voldoen. Staatssecretaris Van Geel (Milieu) heeft de voorwaarden voor deelname aan de Regeling Groen Beleggen verzwaard.

Dat blijkt uit een ontwerp met wijzigingen dat Van Geel deze week aan de Tweede en Eerste Kamer heeft gestuurd. Volgens de staatssecretaris wordt de nieuwe regeling binnen vier weken gepubliceerd in de Staatscourant.

Kern van het ontwerp is dat tuinders meer punten nodig hebben om voor een groenverklaring voor een GLK in aanmerking te komen. Die worden bepaald met behulp van een maatlat, net als bij de Vamil en de MIA.

De regeling maakt een onderscheid tussen zware en lichte stook. Voor de eerste categorie zijn de eisen voor energiebesparing aanzienlijk scherper. Deze tweedeling wordt gemaakt op basis van de temperatuurbehoefte in januari. Als die 17 graden is of meer, wordt de teelt tot zware stook gerekend.

Nieuw in de regeling is de nog experimentele gesloten kas. Voortaan kunnen tuinders voor de bouw hiervan in aanmerking komen voor een groencertificaat. Volgens Van Geel is dit de kas van de toekomst en moet deze ontwikkeling gestimuleerd worden.

Alleen investeringen die tot het projectvermogen behoren, vallen binnen de regeling. Daartoe behoren de aanschaf- en voortbrengingskosten die betrekking hebben op de kas, haar onderdelen en de teelt- en klimaattechnische inrichting. Kosten voor grond, gewassen, kantoor, kantine, koelcellen en onderhoud vormen geen projectvermogen. Dat geldt ook voor voorzieningen die betrekking hebben op oogst- en na-oogstbehandeling van producten en transportmiddelen.

Aan het projectvermogen zit een plafond van € 100 per vierkante meter beteelde ruimte. Voor de berekening van dit maximum hoeven de kosten van de warmtekrachtinstallatie niet te worden meegenomen.

Een tuinder die een GLK wil bouwen, moet zijn ontwerp voorleggen aan een keurende instantie. Bij positief advies, krijgt hij een voorlopig certificaat. Daarmee kan een krediet- of beleggingsinstelling een voorlopige groenverklaring aanvragen. Met die verklaring komt de tuinder voor financiering vanuit een groenfonds in aanmerking. Dan moet wel bij oplevering van de kas blijken dat die aan de gestelde eisen voldoet.

Meer informatie Ontwerp-regeling
Naslag De huidige groenregeling

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.