Home

Achtergrond

Stimuleringsregeling varkens- en pluimveehouderij 15 juli open

Vanaf 15 juli kunnen ondernemers of samenwerkingsverbanden een aanvraag indienen voor de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht. Deze regeling is bedoeld voor het stimuleren van innovaties in de varkens- en pluimveehouderij. De regeling sluit op 31 augustus. De beste projecten komen als eerste in aanmerking voor subsidie. In totaal is €3 miljoen te verdelen.

De subsidie is bedoeld voor innovatieprojecten gericht op de productie, be- of verwerking of handel in producten uit de varkens- en pluimveesector. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 50 procent van de subsidiabele kosten voor het gedeelte tot €907.560,43 en 25 procent voor het gedeelte daarboven. De ondergrens van subsidiabele kosten is €9.075,60 per project. Het totale subsidiebedrag is maximaal €1.134.450,54.

Om in aanmerking te komen voor het maximale subsidiepercentage moet de aanvrager de opgedane kennis en informatie na afloop van het project openbaar maken. Met openbaarmaking mag gewacht worden tot octrooi of patent op de innovatie is verkregen, maar binnen drie jaar. Als de aanvrager de resultaten niet openbaar maakt, bedraagt het subsidiepercentage 25 procent over het totaal van de subsidiabele kosten.

Het ministerie van LNV adviseert om een projectidee eerst voor te leggen aan Dienst Regelingen (DR). Dat kan door een korte, helderde omschrijving van de plannen op een A4-tje te mailen (Innovatie@minlnv.nl) of faxen (078-639 5394) naar Dienst Regelingen. DR kan indieners wijzen op onderdelen die nog verder uitgewerkt moeten worden om meer kans te maken op subsidie.

Meer informatie Ministerie van LNV

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.