Home

Achtergrond 171 x bekeken

Planschadewet treedt deze maand in werking

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wijziging van de planschaderegeling. Die wordt vanaf deze maand in twee fasen ingevoerd.

Het nieuwe artikel 49a van de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO), dat betrekking heeft op planschadevergoedingsovereenkomsten, treedt waarschijnlijk binnen twee weken in werking. Hierin wordt de wettelijke basis gelegd voor het aangaan van een overeenkomst tussen gemeente en ondernemer bij een bestemmingsplanwijziging. In het contract wordt vastgelegd in hoeverre de ondernemer aansprakelijk is voor eventuele planschadekosten die voortvloeien uit de aanpassing van het bestemmingsplan.

Vanaf 1 september geldt het gewijzigde artikel 49. Daarin zijn drie aanpassingen opgenomen. Ten eerste is het niet langer de gemeenteraad die de beslissing neemt over toekenning van planschade, maar het college. Daarnaast wordt een drempelbedrag ingevoerd. Degene die een om vergoeding van planschade vraagt, moet € 300 voldoen voordat zijn aanvraag in behandeling wordt genomen. Gemeenten hebben het recht dit bedrag met maximaal tweederde te verhogen of verlagen. Ten slotte is in het nieuwe artikel 49 een verjaringstermijn van vijf jaar opgenomen.

Aanvragen om vergoeding van planschade die voor inwerkingtreding van artikel 49 zijn ingediend, worden op de oude manier afgehandeld. Dat wil zeggen door de gemeenteraad en zonder betaling van het drempelbedrag.

Verzoeken die na inwerkingtreding van de wet binnenkomen maar gaan over bestaande planologische maatregelen, worden volgens het nieuwe recht afgehandeld. De verjaringstermijn gaat dat pas in op de datum van het van kracht worden van de wijzigingen. In de praktijk kunnen dus pas in de loop van 2010 de eerste verzoeken wegens verjaring worden afgewezen.

Lees ook Geen richtlijnen voor overeenkomsten planschadevergoedingen
Meer informatie Voorbeelden van overeenkomsten

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.