Home

Achtergrond 290 x bekeken

Ook IPPC-toetsing voor bedrijf binnen 250-meterzone

Een milieuvergunning voor een IPPC-bedrijf dat binnen de 250-meterzone rondom een kwetsbaar gebied ligt, moet ook aan de IPPC-richtlijn voor geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging worden getoetst. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.

Tot nu toe hoefde er geen toetsing aan de richtlijn plaats te hebben voor bedrijven die binnen de 250-meterzone liggen. Maar de Raad van State vindt dat ondernemingen die zo dicht bij een kwetsbaar gebied zijn gevestigd, ook een risico voor de natuur aldaar kunnen vormen.

De zaak waarin de raad tot deze uitspraak komt, betreft een pluimveebedrijf in Sint-Oedenrode met ruim 46.000 kippen. De onderneming, die op veertig meter van het kwetsbare gebied Zwijnsbergen ligt, had een veranderingsvergunning aangevraagd voor een droogtunnel met oppervlaktedroging als nageschakelde techniek. Omdat er geen sprake is van een uitbreiding in dieren, zou de vergunning op basis van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) verleend kunnen worden.

Toch oordeelde de gemeente Sint-Oedenrode anders. Vanwege de grote toename van de totale ammoniakemissie en -depositie, werd de aanvraag op basis van de IPPC-richtlijn afgewezen. De gemeente is bang dat het nabij gelegen kwetsbare gebied daaronder te lijden zal hebben.

Ook de Raad van State komt tot dit oordeel. Volgens de rechter moet belangrijke vervuiling worden voorkomen. De IPPC-richtlijn schrijft voor dat de geografische ligging van het bedrijf en de plaatselijke milieu-omstandigheden meegewogen moeten worden bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verontreiniging. De raad betoogt dat de ammoniakdepositie in het kwetsbare gebied dusdanig zal toenemen door de droogtunnel, dat het verlenen van een vergunning niet verantwoord is.

Meer informatie Uitspraak van de Raad van State

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.