Home

Achtergrond

Nieuw registratieformulier wijziging grondgebruik

Voor het melden van een wijziging van grondgebruik in de Basis Registratie Percelen moet vanaf 15 mei 2005 gebruik gemaakt worden van het nieuwe formulier “Wijziging registratie van uw percelen”. Die vervangt de oude formulieren “Wijziging gewascode en/of oppervlakte” en “Wijziging gebruiker en/of gebruikscode”.

Dit nieuwe formulier hoeft alleen ingevuld en ondertekend te worden door de nieuwe gebruiker. Voorwaarde is wel dat beide partijen het eens zijn met de wijziging. Het oude registratieformulier deed indien nodig tevens dienst als grondgebruikersverklaring, omdat beide partijen op dit formulier overeenkwamen dat de grond uit gebruik gegeven was. Aangezien op het nieuwe formulier alleen de nieuwe gebruiker hoeft te tekenen, kan dit niet meer.

Het gevolg hiervan is dat beide partijen in een apart schriftelijk document moeten vastleggen dat er sprake is van het uit gebruik geven van de grond middels een grondgebruikersverklaring. Dit schriftelijk document is vormvrij. Als een dergelijk document ontbreekt, is er volgens Dienst Regelingen geen sprake van een grondgebruikersverklaring (code 08), maar van een mondelinge pacht/feitelijk gebruik (code 07). In dat geval mag de grond niet meegeteld worden voor Minas. Ook binnen het nieuwe mestbeleid vanaf 2006 mag hoogstwaarschijnlijk grond met de gebruikscode 07 niet meegeteld worden.

Veel ondernemers en adviseurs gaan er vanuit dat alleen het wijzigingsformulier voor Dienst Regelingen voldoende is en zijn zich er niet van bewust dat vanaf dit jaar naast dit formulier nog een aparte grondgebruikersverklaring opgesteld moet worden. Dienst Regelingen adviseert dat de ingebruikgever (oude gebruiker) voor akkoord een kopie van het registratieformulier ondertekent, ook al is het origineel inmiddels verzonden. Deze kopie dient vervolgens als schriftelijke grondgebruikersverklaring en moet bij een eventuele controle overlegd kunnen worden.

Het formulier “Wijziging registratie van uw percelen” kan alleen op naam en relatienummer van de nieuwe gebruiker worden aangevraagd en is te bestellen via het LNV-loket.

Ing. E. Coopmann en ing. M. Beers (Hendrix UTD)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.