Home

Achtergrond

Handreiking voor ruimtelijke plannen

Het ministerie van Vrom heeft een handreiking gepubliceerd voor ruimtelijke plannen. Daarin staat concrete informatie over bijvoorbeeld de watertoets, luchtkwaliteit en de vogel- en habitatrichtlijn.

De handreiking is op de eerste plaats bedoeld voor instanties die betrokken zijn bij het opstellen, toetsen en handhaven van ruimtelijke plannen. De tekst is dus vooral geschreven voor gemeenten en provincies. Maar ook voor andere partijen zoals ondernemers biedt de handreiking nuttige informatie.

Het ruim tweehonderd pagina’s tellende boek is de opvolger van de Inspectiewijzer Bestemmingsplannen, en is volgens Vrom breder van opzet. De tekst is meer concreet en voorzien van jurisprudentie.

Volgens Vrom is de handreiking noodzakelijk omdat er regelmatig missers gemaakt. Het komt vaak voor dat er plannen voor woningbouw gemaakt worden op risicovolle locaties of in kwetsbare gebieden. Met behulp van dit boek kunnen dergelijke blunders worden voorkomen, hoopt het ministerie.

Meer informatie Handreiking ‘Ruimtelijke Orderning en Milieu voor ruimtelijke plannen’

Naschrift van 1 augustus 2005
De Handreiking is tijdelijk niet te downloaden. Vrom heeft een aantal kleine fouten in de tekst aangetroffen en werkt nu een verbeterde versie. Zodra die beschikbaar is, wordt bovenstaande link geactiveerd.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.