Home

Achtergrond

Geen hogere prijs domeingrond voor zittende gebruiker

De prijzen waartegen Domeingronden worden verkocht aan zittende gebruikers, zullen niet stijgen door de wijzigingen van het pachtrecht. Dat verzekert minister Veerman (LNV) de Tweede Kamer na aanleiding van vragen van de landbouwcommissie.

Zelfs als het nieuwe pachtrecht tot liberalisering zou leiden waardoor de waarde van de blote eigendom stijgt, geldt dat alleen voor toekomstige verkopen aan derden per openbare inschrijving. Het gaat dan om het resterende deel areaal niet-strategische erfpachtgronden dat niet aan zittende gebruikers is verkocht.

Sinds twee jaar verkoopt de overheid de blote eigendom van niet-strategische altijddurende erfpachtgronden aan zittende gebruikers en derden. Vorig jaar is overgegaan tot de verkoop van de blote eigendom van niet-strategische veertigjarige erfpachtgronden en grondbankgronden.

Eind april heeft Veerman aangegeven de huidige pachtwet op een aantal punten te willen wijzigen. Als het aan de minister ligt komt er een pachtprijstoets, wordt de maximumtermijn bij eenmalige pacht geschrapt en kan het voorkeursrecht worden gepasseerd als de nieuwe eigenaar de pachtrelatie in stand houdt. Hiermee lijkt de eerder aangekondigde fundamentele herziening van de wet van de baan. Veerman streeft ernaar het voorstel tot wijziging voor het zomerreces in te dienen bij de ministerraad.

Lees ook Nieuwe pachtwet inclusief prijstoets
Meer informatie Brief van Veerman

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.