Home

Achtergrond

Flevoland wil landbouw in de kerngebieden volop de ruimte geven

De provincie Flevoland wil in de landbouwkerngebieden geen activiteiten toestaan die de landbouw in de weg staan. In de verwevingsgebieden ten noorden van Almere, de oostrand van de provincie en delen van de Noordoostpolder wordt naast landbouw ook recreatie, wonen en natuur toegestaan.

Dit staat in de Hoofdlijnennota Omgevingsplan dat de provincie onlangs presenteerde. De provincie wil de landbouw ruimte geven voor marktgerichte ontwikkelingen, maar ook extra mogelijkheden scheppen voor combinaties van landbouw, recreatie, wonen, waterberging en natuur. In de zogenaamde verwevingsgebieden wil de provincie meer ruimte scheppen om natuur te combineren met andere zaken. Deze gebieden liggen aan de noordkant van Almere, aan de oostrand van de provincie en in delen van de Noordoostpolder, waar water en bos samen een aantrekkelijk gebied kunnen vormen. Naast de verwevingsgebieden komen er specifieke landbouwgebieden, waarin de landbouwsector de voorkeur krijgt boven andere activiteiten.

De provincie wil ruimte bieden voor de verandering van akkerbouw naar veehouderij, maar ook aan andere activiteiten als verwerking van agrarische producten, de teelt van energiegewassen en windenergie. De provincie handhaaft in het komende Omgevingsplan de bestaande concentratiegebieden voor glastuinbouw, zodat vestiging van glastuinbouwbedrijven daar mogelijk blijft. Op deze projectlocaties kunnen ook bijbehorende activiteiten als verwerking, verpakking en logistieke functies gevestigd worden.

Meer informatie Hoofdlijnennota omgevingsplan

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.