Home

Achtergrond

Brussel stemt in met derogatie

Nederland krijgt toestemming 250 kg N per hectare uit dierlijke mest aan te wenden. Dat heeft het Europees Nitraatcomité maandag besloten. Volgens de Commissiewoordvoerster werd het Nederlandse verzoek door een grote meerderheid van de Europese nitraatexperts gesteund. Volgend jaar zijn aan de derogatie geen nieuwe voorwaarden verbonden. In november kijkt het Nitraatcomité naar de details van de uitwerking.

De uitzonderingspositie die Nederland heeft gekregen betekent dat (melk)veehouders per hectare 250 kilogram stikstof uit dierlijke mest mogen gebruiken. Dat is aanzienlijk meer dan de norm van 170 kilo die in de Europese Nitraatrichtlijn is vastgelegd. Alleen bedrijven met meer dan 70 procent grasland komen hiervoor in aanmerking.

Volgens cijfers van LTO geldt de derogatie voor 900.000 hectare (50 procent van de Nederlandse cultuurgrond) en betreft het ongeveer 25.000 graasdierhouders, voornamelijk melkveehouders. Zij moeten voor de uitzondering van de Brusselse regels aanvullende administratie bijhouden, zoals een bemestingsplan.

Varkens-, pluimvee- en vleeskalverbedrijven kunnen geen derogatie aanvragen. Verder is aan de derogatie een aantal verplichtingen gekoppeld, zoals gras na maïs op zand- en lössgronden, komt er een sterke beperking van de periode waarin grasland gescheurd mag worden en mag voor het ploegen geen mest worden toegediend.

Staatssecretaris Van Geel van VROM en minister Veerman van LNV kunnen nu volgens plan verder met de nieuwe mestwetgeving, die 1 januari 2006 van kracht wordt. Deze moet in september door de Eerste Kamer nog worden goedgekeurd.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.