Home

Achtergrond 257 x bekeken

Brussel in principe akkoord met ontkoppeling melk en grond

Onder bepaalde voorwaarden kunnen Nederlandse melkveehouders melkquotum verhandelen zonder grond. De Europese Commissie is in principe akkoord met het Nederlandse voornemen om dit toe te staan, dat meldt het ministerie van Landbouw. Dit zal de melkquotumhandel eenvoudiger maken en vermindert de administratieve lasten.

Onder strikte voorwaarden wordt het mogelijk melkquotum te gaan verhandelen zonder grond. Het plan van het Productschap Zuivel en LTO lijkt hiermee te kunnen worden uitgevoerd. Nu nog ligt een grondtransactie ten grondslag aan een quotumtransactie. Dat kan via verpachting of verkoop van landbouwgronden.

De hoofdregel blijft dat melkquota alleen verkocht mogen worden mét de koppeling aan grond.Op dit moment werken het ministerie van Landbouw en het Productschap Zuivel (PZ) aan de toepassingsvoorwaarden waarop van de hoofdregel mag worden afgeweken verder uit.

Eén van de voorwaarden is dat het zonder grond aangekochte quotum niet op korte termijn mag worden doorverkocht. Hier wordt gedacht aan een periode van drie jaar. Verder zal een beperking gelden voor de maximale omvang van het quotum dat op deze wijze mag worden aangekocht. Waarschijnlijk mag ten hoogste tien procent van het huidige aanwezige melkquotum op deze wijze worden aangekocht.

Lees ook Loskoppeling melkquotum en grond voor beperkt aantal transacties

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.