Home

Achtergrond

Bruil: ‘Toekenning toeslagrechten in pachtwet’

Een aanpassing van de pachtwet om te voorkomen dat toeslagrechten na afloop van het pachtcontract toekomen aan de verpachter, is wenselijk én juridisch mogelijk. In tegenstelling tot wat het ministerie van LNV beweert, staat het Europese recht een nationale regeling toe.

Dat schrijft Willem Bruil in het juridische tijdschrift Agrarisch Recht. De bijzonder hoogleraar doet daarmee een nieuwe duit in de zak van een heikele kwestie. Politici, deskundigen en belanghebbenden kunnen het maar niet eens worden over de interpretatie van de toeslagrechtenregelingen in pachtsituaties.

LNV stelt zich op het standpunt dat de toeslagrechten bij afloop van het pachtcontract toekomen aan de pachter. De Europese Verordening kan tot geen enkele andere conclusie leiden, zegt het ministerie. Bovendien is het volgens LNV niet toegestaan over deze kwestie nationale regels op te stellen.

Bruil denkt daar anders over. Hij verwacht dat verpachters aanspraak zullen maken op een deel van de toeslagrechten en door rechter in het gelijkgesteld kunnen worden. Daarom moet de pachtwet op dit punt worden aangepast, wat volgens de bijzonder hoogleraar wel degelijk mogelijk is.

Hij stelt het volgende voor. Bij het einde van de pacht kan de pachter zijn toeslagrechten behouden. Een vergoeding voor de verpachter is niet nodig. Als een pachter zijn bedrijf beëindigt, moet hij de helft van de toeslagrechten inleveren bij de nationale reserve. De opvolgende pachter kan dan daar aankloppen.

Opvallend is dat Bruil vindt dat deze regeling voor elke landbouwer moet gelden. Dat wil zeggen dat alle boeren die stoppen, minimaal de helft van hun rechten moeten laten vervallen aan de nationale reserve. Landbouwgeld is volgens Bruil ‘niet bedoeld als pensioenvoorziening voor stoppende boeren’.

Lees ook ‘Regeling toeslagrechten in nieuwe pachtwet’
Lees ook FPG: ‘Verpachters ook zeggenschap over toeslagrechten’

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.