Home

Achtergrond

Woningsplitsing beperkt varkenshouderij niet

Een woningsplitsing op korte afstand van een varkenshouderij heeft niet tot gevolg dat de hindercategorie wijzigt of dat de uitbreidingsmogelijkheden van een varkenshouderij worden beperkt. Dat heeft de Raad van State overwogen in een uitspraak in de gemeente Deurne.

De gemeente had een vrijstelling verleend op grond van het bestemmingsplan om een voormalige boerderij te splitsen, zodanig dat twee woningen ontstonden. Een varkenshouder die op 54 meter afstand van de voormalige boerderij gevestigd was, was tegen de vrijstelling.

Ten eerste was hij van mening dat door de woningsplitsing de omgevingscategorie uit de brochure Veehouderij en Hinderwet wijzigde van categorie 3 naar de strengere categorie 2. Indien dat het geval zou zijn, dan zouden beide woningen binnen de hindercirkel van de varkenshouderij komen te liggen. De Raad van State bepaalde echter, dat door de splitsing er niet een zodanige concentratie van woningen kwam, dat de omgevingscategorie wijzigde.

Ten tweede betoogde de varkenshouder dat zijn uitbreidingsmogelijkheden voor de toekomst zouden worden beperkt. De Raad van State was het daar niet mee eens, omdat de reeds bestaande woning al dichter bij de varkenshouderij was gelegen en de nieuwe tweede woning daarom niet tot gevolg had dat de woning dichter bij de varkenshouderij kwam te liggen. De gemeente had daarom volgens de Raad van State de vergunning terecht verleend.

Mr P.H.N. van Spanje (A & S Advocaten)

Meer informatie Uitspraak van de Raad van State

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.