Home

Achtergrond

Uitstel uiterste inzaaidatum maïs en groenbemesters

Akkerbouwers kunnen nog tot 15 juni snijmaïs, korrelmaïs en corncob mix inzaaïen. Dienst Regelingen heeft de uiterste inzaaidatum met twee weken verschoven in verband met de natte weersomstandigheden van de afgelopen weken.

Het uitstel geldt ook voor groenbemesters op braakpercelen. Daarmee wordt de uiterste zaaidatum voor deze gewassen gelijkgetrokken met die van vezelhennep en suikermaïs. Voor alle andere akkerbouwteelten is nog steeds 31 mei de laatste dag dat gezaaid kan worden.

Wijzigingen op de eerder ingediende Gecombineerde opgave kunnen tot 31 mei worden ingediend bij Dienst Regelingen. Tussen 1 en 13 juni geldt een kortingsregeling. Boeren die in deze periode nog aanpassingen insturen, krijgen voor het betreffende perceel een procent minder aan premie. Aanvragen die op 13 juni binnenkomen worden met negentien procent gekort. Dienst Regelingen behandelt geen wijzigingen meer die later binnenkomen.

De indiending van de Gecomineerde opgave is dit jaar laat op gang gekomen. Dienst Regelingen verwacht nog ongeveer tienduizend aanvragen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.