Home

Achtergrond

Overijssel trekt nieuwe EHS-grenzen

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de grenzen van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) vastgesteld. Dat betekent dat 1.000 tot 1.200 ondernemers in het gebied geen belemmeringen meer ondervinden van de Wet Ammoniak en Veehouder (WAV). Het besluit treedt deze zomer in werking.

Eind maart had de Raad van State het besluit van de provincie voor het aanwijzen van kwetsbare gebieden op grond van de Wet ammoniak en veehouderij (WAV) vernietigd. De taak van de provincie Overijssel was om de PEHS vast te stellen. Volgens de Raad van State is de provincie niet bevoegd om deze kwetsbare gebieden aan te wijzen en had dit op perceelsniveau moeten gebeuren.

Deze week schreef staatssecretaris Van Geel aan provincies, gemeentes en landbouworganisaties dat de zones van 250 meter gehandhaafd blijven. Tot 250 meter van kwetsbare natuur blijft het verbod op nieuwvestiging en ammoniakplafond gelden. Bij kwetsbare Nb-wetgebieden en IPPC-bedrijven buiten deze zone geldt een individuele toetsing.

Lees ook Streep door aanwijzing kwetsbare gebieden in Overijssel

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.