Home

Achtergrond 216 x bekeken

Nieuwe natuurbeschermingswet in oktober van kracht

De gewijzigde Natuurbeschermingswet treedt waarschijnlijk op 1 oktober in werking. Vanaf dat moment kan minister Veerman (LNV) de habitatrichtlijngebieden aanwijzen en ontstaat meer duidelijkheid over wie de habitattoets moet uitvoeren.

Het ministerie van LNV maakte woensdag de datum van inwerkingtreding bekend. Die is wel onder voorbehoud, omdat het overleg met de provincies daarover nog niet is afgerond. Door het voorstel wordt de Europese habitatrichtlijn in de Nederlandse wet geïmplementeerd.

De gewijzigde Natuurbeschermingswet (Nbw) maakt duidelijk welk bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de habitattoets. Nu is het voor zowel ondernemers als bestuurorganen vaak niet helder wie die moet afnemen: waterschap, gemeente, provincie of LNV.

Een Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB), die binnen enkele weken wordt gepubliceerd en samen met de wet in werking treedt, maakt daar een einde aan. Op basis van indelingen in projecten en gebieden wordt vastgelegd of het ministerie van LNV of de provincie verantwoordelijk is voor de toets.

De wijziging van de Nbw maakt het tevens mogelijk de habitatrichtlijngebieden aan te wijzen. Dat is de taak van minister Veerman. In de aanwijzingsbesluiten worden de zogeheten instandhoudingsdoelstellingen voor de verschillende habitatgebieden vastgelegd. Plannen en projecten mogen die doelstellingen niet in gevaar brengen.

Op korte termijn heeft de aanwijzing weinig gevolgen. Dat komt omdat de procedure enkele jaren kan duren. Bovendien zijn de habitatgebieden al aangemeld bij de Europese Commissie. Sinds december vorig jaar staan die op een communautaire lijst. Daardoor gaat van de richtlijn rechtstreekse werking uit.

In de Nbw is de bescherming van natuurgebieden volgens de Vogel- en Habitatrichtlijn geregeld. De in 1998 in werking getreden wet doet dit volgens het Europese Hof van Justitie op dit moment echter niet voldoende. In 2001 is daarom een voorstel tot wijziging aan de Tweede Kamer aangeboden. Pas afgelopen januari gaf de Eerste Kamer groen licht.

Meer informatie Website van LNV over natuurwetgeving
Meer informatie Wijziging van de Nbw

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.