Home

Achtergrond 514 x bekeken

Lakse gemeente verspeeld recht op handhaving bestemmingsplan

Een gemeente die te laks is in het optreden tegen activiteiten in strijd met het bestemmingsplan, kan uiteindelijk het recht op handhaving verliezen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.

Een opslag- en verhuurbedrijf dat sinds 1993 is gevestigd in een loods op een perceel met agrarische bestemming in de gemeente Westland, mag van de rechter gewoon blijven zitten. Het college van burgemeester en wethouders heeft die situatie dusdanig lang gedoogd, dat zij het recht op uitzetting heeft verspeeld.

Op 17 maart 2003 sommeerde de gemeente de ondernemer binnen achttien maanden te vertrekken. Volgens het bestemmingsplan dat van kracht is sinds begin 2000, is het perceel bedoeld voor agrarische doeleinden. En daar valt het stallen en onderhouden van voertuigen en machines niet onder. Als de ondernemer geen gehoor aan de oproep zou geven, kon hij rekenen op een boete van € 2.500 per dag.

Volgens het overgangsrecht van het plan mag het gebruik van een perceel dat voor of op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan afwijkt van de vastgelegde bestemming, worden voortgezet. Dat geldt niet als de activiteiten ook al in strijd waren met het oorspronkelijke bestemmingsplan. De gemeente vindt dat deze laatste situatie aan de orde is. Al voor de laatste bestemmingsplanwijziging in 2000 had het perceel een agrarische bestemming.

Toch vindt de Raad van State dat de gemeente niet het recht heeft om het niet-agrarische gebruik van de ondernemer te beëindigen. Het college heeft een inventarisatie gedaan van het gebruik voor het bestemmingsplan in 2000. Daarom had zij op de hoogte kunnen zijn van het strijdige gebruik. Toch heeft het college destijds nagelaten op te treden tegen dat onrechtmatige gebruik van het perceel. Daarom is zij daar nu niet meer toe bevoegd.

Meer informatie Uitspraak van de Raad van State

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.