Home

Achtergrond

Korting bij dierziekte afgeschaft

Als het aan minister Veerman (LNV) ligt, worden veehouders bij uitbraak van een besmettelijke dierziekte niet meer op hun vergoeding gekort. Wel kunnen boeren die de regels overtreden, rekenen op een fikse boete.

De intrekking van de kortingssystematiek werd begin 2003 aangekondigd, maar wordt nu pas uitgewerkt. Veerman heeft besloten tot intrekking, omdat uit onderzoek van het expertisecentrum van het ministerie van justitie is gebleken dat dit middel contraproductief werkt, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Bij uitbraak van een besmettelijke ziekte is het essentieel dat boeren meewerken. Verdachte symptomen moeten zo snel mogelijk worden opgespoord en gemeld. Omdat boeren bij geconstateerde overtredingen van de veterinaire regels forse kortingen boven het hoofd hingen, zijn ze niet altijd geneigd verdachte zaken te melden. Kortingen zien ze als een soort straf. Daarom wil Veerman er van af. Overigens heeft de minister al in de loop van 2003 besloten geen kortingen meer op te leggen.

Bij overtredingen van de dierziekteregels staat de overheid straks niet geheel machteloos. Wie zich willens en wetens niet aan de regels houdt, kan tot 45.000 euro boete krijgen. Daarbij geldt dat in tijden van crisis de straffen hoger zijn dan in ‘vredestijd’.

Bron: Agrarisch Dagblad

Meer informatie Brief van minister Veerman

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.