Home

Achtergrond 138 x bekeken

Intensieve veehouderij terecht aangewezen als extensiveringsgebied

Een Twenste veehouder vond dat de gronden van zijn bedrijf ten onrechte waren aangewezen als extensiveringsgebied. Hij verzocht om schorsing van het besluit tot vaststelling van het reconstructieplan Salland-Twente, zodat de aangevraagde milieu- en bouwvergunning kunnen worden verleend. De voorzitter van de Raad van State heeft geen voorlopige voorziening getroffen.

Als argument voerde de veehouder aan dat het voor het bedrijf van groot belang is, dat het niet verplaatst hoeft te worden. Daarnaast is er geen duidelijkheid is over de beschikbare financiële middelen voor een verplaatsing. Verder zou volgens hem eerst de definitieve kwetsbare gebieden in het kader van de Wet Ammoniak Veehouderij moeten worden aangewezen.

Daarnaast deed de veehouder een beroep om het gelijkheidsbeginsel, want biologische veehouderijen zijn wel toegestaan in de extensiveringsgebieden en intensieve veehouderijen niet.

Volgens de voorzitter van Raad van State zijn de voorwaarden opgenomen in het reconstructieplan juist toegepast. De gronden van het bedrijf voldoen aan alle voorwaarden om als extensiveringsgebied te worden aangewezen. De uitzondering voor de biologische veehouderij is gebaseerd op de Wet Ammoniak en Veehouderij. De voorzitter van de Raad van State verwacht dan ook dat een beroep op het gelijkheidbeginsel geen kans van slagen heeft. Maar deze uitspraak is niet bindend voor de bodemprocedure.

Meer informatie Uitspraak van voorzitter van de Raad van State

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.