Home

Achtergrond

Inspraak ‘Ruimte voor de Rivier’

De inspraakronde voor de Planelogische Kernbeslissing (PKB) en het Milieueffectrapport (MER) voor ‘Ruimte voor de Rivier’ begint vandaag (1 juni) en duurt tot en met 23 augustus. Bij provinciehuizen, gemeentehuizen en de grotere bibliotheken liggen gedurende deze periode de plannen ter inzage. Ze zijn ook te raadplegen via internet.

De inspraakprocedures van de PKB en het MER zijn geïntegreerd. Dat betekent dat beide documenten tegelijkertijd ter inzage liggen en iedereen hierop kan inspreken.
In PKB deel 1 is het voorgenomen beleid van het Rijk geformuleerd om het gebied rondom de Rijntakken en het benedenstroomse deel van de Maas uiterlijk in 2015 tegen extreem hoge waterstanden te beschermen en de ruimtelijke kwaliteit ervan te verbeteren.

Het voorgenomen beleid uit de PKB kan niet worden goedgekeurd en vastgesteld zonder dat de milieueffecten van de verschillende alternatieve maatregelen zijn onderzocht. Daarom is een MER opgesteld dat is bedoeld om het milieubelang te laten meewegen in de besluitvorming. Hiertoe zijn verschillende mogelijke oplossingen onderzocht waarmee de doelstellingen – veiligheid en verbetering van ruimtelijke kwaliteit – behaald kunnen worden. Tevens zijn de gevolgen van die oplossingen voor het milieu in beeld gebracht.

In het gebied worden diverse inspraakbijeenkomsten gehouden. Deze omvatten een informatiemarkt en een formele hoorzitting. Deze worden gehouden in Zwolle (1 juni), Lobith (6 juni), Tholen (7 juni), Deventer (9 juni), Tiel (13 juni), Werkendam (14 juni), Nieuwpoort (16 juni), Zutphen (20 juni), Raamsdonkveer (21 juni), Zetten (23 juni) en Gorinchem (28 juni). Een reactie op de plannen kan ook via het internet worden gegeven.

Meer informatie Digitaal inspreken

Meer informatie Alles over 'Ruimte voor de Rivier'

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.