Home

Achtergrond

Vrijstelling omzetbelasting na gedeeltelijk goedkeuring bouwvergunning

Er is pas sprake van een bouwterrein als het gehele vergunningstraject is doorlopen. Vrijstelling van omzetbelasting is dus mogelijk zolang de tweede fase nog niet is afgerond. Dat heeft staatssecretaris Wijn (Financiën) onlangs besloten.

Over de levering van een bouwterrein moet 19 procent omzetbelasting worden betaald. Maar voordat een stuk grond als zodanig kan worden aangemerkt, moet een vergunningstraject in twee fasen zijn doorlopen. Tot die tijd kan een ondernemer vrijstelling krijgen.

In de eerste fase van het proces van vergunningverlening worden de ruimtelijke- en welstandstechnische aspecten van de bouwplannen beoordeeld. Er vindt toetsing plaats aan stedenbouwkundige voorschriften en aan het bestemmingsplan.

Als deze fase is afgerond, heeft de aanvrager een antwoord op de vraag of hij een bepaald bouwwerk mag plaatsen. Er is echter nog geen sprake van een bouwterrein of -vergunning. Dat is pas het geval na de tweede fase. Daarin worden de plannen getoetst aan het bouwbesluit en de niet-stedenbouwkundige voorschriften van de bouwverordening.

Overigens wordt een bouwvergunning pas afgegeven als er ook een milieuvergunning is. In de praktijk lopen beide aanvragen parallel.

Meer informatie Besluit van de staatssecretaris

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.