Home

Achtergrond

Voorstel loskoppeling melkquotum en grond in Brussel

De door het Productschap Zuivel en LTO zo vurig gewenste ontkoppeling van melkquotum en grond is in aantocht. Minister Veerman (LNV) heeft een daartoe voorstel ingediend bij de Europese Commissie.

Veerman zei dit gisteren in de Tweede Kamer. Hij vertelde niet wanneer de goedkeuring wordt verwacht en vanaf welke datum het voorstel van kracht wordt. De koppeling van grond en melkquotum zorgt bij transacties voor veel onnodige administratieve verplichtingen. PZ heeft daarom begin dit jaar het verzoek in Den Haag neergelegd daar iets aan te doen.

De Kamer reageerde daar toen positief op, maar LNV was sceptisch. Als het plan al doorgang zou vinden, dan slechts met een beperkte reikwijdte. Dat zeker negentig procent van de transacties zonder de overdracht van grond zou kunnen plaatsvinden, zoals voorzitter Siem Jan Schenk van de LTO vakgroep Rundveehouderij heeft gezegd, is volgens het ministerie niet waar.

De Europese regelgeving staat lidstaten toe handel in melkquota mogelijk te maken zonder grondtransacties. Maar dat mag alleen bij wijze van uitzondering en onder voorwaarden. Zo moet een transactie de bedrijfsstructuur verbeteren van de onderneming die het quotum aankoopt en mag het milieu er niet onder te lijden hebben. Daar is waarschijnlijk toetsing voor nodig.

Lees ook Loskoppeling melkquotum en grond voor beperkt aantal transacties
Lees ook LTO: ‘Overdracht melkquotum zonder grondtransactie mogelijk per 1 april’

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.