Home

Achtergrond

Verzamelaanvraag nodig voor uitkeren premies

Voor het kunnen verkrijgen van een aantal premies in het kader van het Europese landbouwbeleid moeten ondernemers de zogenoemde verzamelaanvraag indienen. Dienst Regelingen heeft eind maart een aanvraagpakket toegestuurd. De aanvraagperiode van de verzamelaanvraag loopt van 1 april tot en met 15 mei 2005.

Vanaf 2005 zijn alle agrariërs die EU-premie aanvragen verplicht om een verzamelaanvraag in te dienen. Op deze verzamelaanvraag geeft een ondernemer de percelen cultuurgrond op die hij in gebruik heeft. De verzamelaanvraag moet worden ingevuld voor een subsidieaanvraag voor akkerbouwgewassen, energiegewassen, noten, eiwitbonus, zetmeelaardappelen, zaaizaad en melkpremie.

Daarnaast kan een ondernemer met de verzamelaanvraag opgave doen van het voederareaal of een aanvraag doen voor het extensiveringsbedrag. Tot slot moeten ook ondernemers die in aanmerking willen komen voor een subsidie voor mannelijke runderen, zoogkoeien, ooien, slachtpremie en/of gedroogde voedergewassen de verzamelaanvraag indienen.

Ondernemers moeten de gewaspercelen die ze zelf gebruiken intekenen op een bedrijfskaart. Deze worden vervolgens op het overzicht gewaspercelen vermeld. Het gaat om alle grond die een ondernemer beheert, dus ook die met een mondelinge overeenkomst.

Dienst Regelingen stuurt veertien dagen na ontvangst van de opgave een ontvangstbevestiging. Het is raadzaam de opgave aangetekend naar Dienst Regelingen te versturen.

Opgaven die tussen 15 mei en 13 juni binnenkomen, worden nog verwerkt. Die aanvragen worden echter wel gekort. Als Dienst Regelingen de opgave na 13 juni 2005 ontvangt, vervalt het recht op aanspraak op subsidies en vindt geen registratie meer plaats van het voederareaal. Bovendien is een te late indiening van invloed op de ooipremie, slachtpremie, premie mannelijke runderen en/of zoogkoeien en gedroogde voedergewassen.

Meer informatie Download de brochure

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.